“Live to see the pleasures of life…

“Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal.” Einstein verwoordt met deze simpele zin het bestaansrecht van alle marketingactiviteiten. En laten we eerlijk zijn, als u uw product verhandelt, probeert u ook méér te verkopen dan alleen uw product. U tracht uw klant aan u te binden door een gevoel mee te geven; de verbeelding dat uw product en uw bedrijf uniek is in zijn soort. Gelukkig is de mens meer emotioneel dan rationeel en daardoor ontvankelijk voor deze vrijage. Die verbeelding tastbaar maken, dat is ons vak. Het creëren van zintuiglijk genot, waardoor een consument úw consument wordt.

...let your senses guide you to enjoy the pleasures of life.”

Mission statement

"Een creatief onderscheidende benadering van het begrip communicatie." Zo luidt het mission statement van F-AD.COM. Anders gezegd geven wij een verrassende draai aan al uw uitingen, in welke vorm dan ook.